Bergen - Syd Rotary Klubb

Møtetid: Mandag kl. 19.00 -20.00
 

Møtested

Møtene avvikles vanligvis i Langegaarden, Fjøsanger, 2. etasje, adr. Straumevegen 17A, 5073 Bergen. Enkelte mandager møtes vi andre steder. Sjekk møteplanen for korrekt informasjon.

Møteplan
Styret og komiteer
Bergen - Syds Fond

Programendringer

 

 

Send e-post til bergensy@rotary.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.